سرویس قابلمه ۳۵ پارچه (مدل۲)

۲۳ : ۴ بعد از ظهر ۱۱ - آبان - ۱۳۹۴ شرکت بی ام ان

 


سرویس قابلمه سرامیکی ۳۵ پارچه مشخصات ذیل را داراست:

قابلمه با سایز دهنه ۱۶, ۲۰, ۲۴, ۲۸ سانتی متر

ماهی تابه دو دسته با سایز دهنه ۲۸ سانتی متر

ماهی تابه تک دسته با سایز دهنه ۲۰, ۲۴ سانتی متر

سرویس سیسمونی ۶ پارچه

ابزار میکس ۸ پارچه

ست کفگیر ملاقه ۷ پارچه