زود پز دوقلو

۰۸ : ۱۱ بعد از ظهر ۸ - آذر - ۱۳۹۳ شرکت بی ام ان

زود پز دوقلو

در دو مدل دکمه ای و کلیپسی

دیگ ۶ لیتری و دیگ ۴ لیتری

دارای سوپاپ قفل بخار

دارای سوپاپ اطمینان

سبد بخار پز

واشر اضافه و درب پیرکس

کف اینداکشن